Náš tím
Mgr. Dušan Štric
Výkonný riaditeľ
+421 915 79 79 79
dstric-ZVNC-rkspirit.sk

Ing. Zuzana Štricová
Koordinátor predaja
+421 915 797 979
zstricova-ZVNC-rkspirit.sk

Zuzana Bajdíchová
Asistentka komunikácie a marketingu
+421 918 507 539
komunikacia-ZVNC-rkspirit.sk

Bc. Lukáš Hrompa
Marketing manažér
+421 908 055 516
marketing-ZVNC-rkspirit.sk

Vanesa Píšová
Office manažér
+421 918 494 949
office-ZVNC-rkspirit.sk

Bc. Eva Droppová
Realitný obchodník SENIOR
+421 915 699 032
edroppova-ZVNC-rkspirit.sk

Vítězslav Mareš
Realitný obchodník SENIOR
+421 918 246 319
vmares-ZVNC-rkspirit.sk

Ing. Richard Brodský
Realitný obchodník
+421 911 646 627
rbrodsky-ZVNC-rkspirit.sk

Ing. Pavol Krchňavý
Realitný obchodník
+421 905 252 165
pkrchnavy-ZVNC-rkspirit.sk

Romana Vrlíková
Realitný obchodník
+421 948 839 986
rvrlikova-ZVNC-rkspirit.sk

Ing. Eva Poľanská
Realitný obchodník
+421 908 162 952
epolanska-ZVNC-rkspirit.sk