Náš tím
Ing. Zuzana Štricová
Koordinátor predaja
+421 915 204 151
zstricova-ZVNC-rkspirit.sk

Zuzana Bajdíchová
Asistentka komunikácie a marketingu
+421 918 507 539
komunikacia-ZVNC-rkspirit.sk

Petra Bellová, MSc.
Marketing manažér
+421 908 055 516
marketing-ZVNC-rkspirit.sk

Bc. Eva Droppová
Realitný obchodník
+421 944 393 674
edroppova-ZVNC-rkspirit.sk

Mgr. Dušan Štric
Výkonný riaditeľ
+421 915 79 79 79
dstric-ZVNC-rkspirit.sk

Barbora Labudová
Realitný obchodník
+421 903 767 297
blabudova-ZVNC-rkspirit.sk

Ing. Marek Šebeňa
Riaditeľ pobočky - Nitra
+421 905 394 034
msebena-ZVNC-rkspirit.sk

Ing. Viliam Halmeš
Realitný obchodník
+421 911 661 213
vhalmes-ZVNC-rkspirit.sk

Vítězslav Mareš
Realitný obchodník
+421 918 246 319
vmares-ZVNC-rkspirit.sk