Náš tím
Zuzana Štricová
Koordinátor predaja
+421 915 204 151
zstricova-ZVNC-rkspirit.sk

Zuzana Bajdíchová
Asistentka komunikácie a marketingu
+421 918 507 539
komunikacia-ZVNC-rkspirit.sk

Petra Bellová
Marketing manažér
+421 908 055 516
marketing-ZVNC-rkspirit.sk

Dušan Štric
Výkonný riaditeľ
+421 905 759 079
dstric-ZVNC-rkspirit.sk

Vítězslav Mareš
Realitný obchodník
+421 918 246 319
vmares.rkspirit-ZVNC-gmail.com